TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către SC Diamond Contractor SRL, prin intermediul site-ului www.diapro.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

 • Consumator/Client/Cumpărător – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;
 • Vânzător - societatea comerciala SC DIAMOND CONTRACTOR SRL, având sediul social în Popești-Leordeni, Str. Amurgului, Nr 49B, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J23/4262/2015, CUI RO 35283104, cont IBAN: RO27BREL0005517219810100 , banca LIBRA BANK, telefon 0768.198.967, e-mail: [email protected]
 • Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
 • Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul solicită să primească de la Vânzător bunurile și serviciile comandate și este de acord să facă plata acestora.
 • Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător prin care Vânzătorul este de acord să livreze bunurile și serviciile comandate de Cumpărător în cantitățile, la prețul și în termenul stabilit de comun acord prin confirmarea telefonică, de către Vânzător, a comenzii.
 • Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
 • Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comanda.
 • Conformitatea produsului - produsul respectă specificațiile menționate în fișa tehnică emisă de producător.
 • Conformitatea comenzii - produsele livrate respectă comanda confirmată și acceptată.

2. TRIMITEREA COMENZILOR

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va conține următoarele, în ordinea importantei:

 • Mențiunile clare și complete asupra produselor/serviciilor comandate, cantităților comandate și a datelor de livrare și facturare.
 • Observațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).

3. TERMENI ȘI CONDIȚII

Confirmarea și acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbala (telefonică) sau electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului.

Confirmarea și acceptarea comenzii de către Vânzător reprezintă comunicarea neechivocă către Cumpărător a obligației Vânzătorului de a vinde un anumit produs/serviciu, într-o cantitate specificată, la un preț concret, cu menționarea termenului de livrare.

Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comanda neconfirmată și neacceptată ca având valoarea unui Contract.

Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Vânzătorul trebuie să își îndeplinească obligațiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care Cumpărătorul a transmis comanda, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.

Vânzătorul, în cazul în care nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plata trebuie rambursate de către Vânzător în maximum 30 de zile.

Vânzătorul nu este răspunzător pentru erorile tehnice ce pot apărea datorită procesării automate a datelor din site, acesta având însă obligația de a comunica Cumpărătorului situațiile astfel descrise.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul are dreptul de a confirma/infirma comenzile plasate de Cumpărător.

Vânzătorul are dreptul de a încasa prețul produselor/serviciilor vândute.

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comanda și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului.

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat.

Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Vânzătorul are dreptul de a nu accepta și confirma comenzile care cuprind erorile tehnice ce pot apărea datorită procesării automate a datelor din site. 

Vânzătorul are dreptul de a percepe tarife suplimentare pentru produsele returnate în urma deciziilor de anulare a comenzii de către Cumpărător, dacă produsele nu sunt returnate în ambalajul original.

Vânzătorul are obligația de a livra produsele/serviciile conform comenzilor confirmate și acceptate.

Vânzătorul are obligația de a accepta decizia de anulare a comenzii trimisă de către Cumpărător și de a restitui acestuia prețul produselor, în termen de 14 zile de la data recepționării de către Vânzător a produselor returnate de către Cumpărător, cu condiția ca produsele ce au făcut obiectul comenzii anulate să nu fi fost utilizate și să nu prezinte urme de deteriorare (zgârieturi, îndoituri, crăpături etc.).

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI.

Cumpărătorul are dreptul de a primi produsele/serviciile comandate conform comenzii confirmate și acceptate.

Cumpărătorul are obligația de a achita contravaloarea produselor/serviciilor comandate conform comenzii confirmate și acceptate.

Cumpărătorul are obligația de a utiliza produsele achiziționate conform instrucțiunilor de utilizare.

În cazul lipsei conformității produsului, Cumpărătorul are dreptul de a solicita Vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs.

Cumpărătorul are obligația să informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului în termen de 3 zile de la data constatării, fără ca această dată să depășească perioada garanției produsului.

Cumpărătorul are dreptul de a beneficia de garanția produselor achiziționate conform "Garanții" din prezentul "Termeni și condiții".

Cumpărătorul are dreptul de a anula decizia de achiziție și obligația de a returna produsele achiziționate, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii acestora, cu condiția ca produsele ce au făcut obiectul comenzii anulate să nu fi fost utilizate și să nu prezinte urme de deteriorare (zgârieturi, îndoituri, crăpături etc.). Cumpărătorul are dreptul ca în termen de 14 zile de la primirea de către Vânzător a produselor returnate în urma anulării deciziei de achiziție să primească prețul achitat. 

6. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii și produse ce țin de onorarea comenzii, nefiind necesar acordul Cumpărătorului. 

7. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI INDUSTRIALA (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe Internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea SC DIAMOND CONTRACTOR SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Întregul conținut al site-ului www.diapro.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date - este proprietatea SC DIAMOND CONTRACTOR SRL și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul SC DIAMOND CONTRACTOR SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1. Informații personale

Cumpărătorul este de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute.

Informațiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați link-ul www.diapro.ro/customer/account, link accesibil doar după autentificarea în cont.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. SC DIAMOND CONTRACTOR SRL nu poate fi făcută responsabila pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

8.2. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către SC DIAMOND CONTRACTOR SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, poștă sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. SC DIAMOND CONTRACTOR SRL se angajează în fata clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și SC DIAMOND CONTRACTOR SRL.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru.

SC DIAMOND CONTRACTOR SRL se obligă să respecte drepturile dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. La cererea dumneavoastră, trimisă în mod scris la adresa [email protected], se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

SC DIAMOND CONTRACTOR SRL certifică faptul că va respecta drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

 1. dreptul de a cere SC DIAMOND CONTRACTOR SRL să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 2. dreptul de a cere SC DIAMOND CONTRACTOR SRL să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 3. dreptul de a cere SC DIAMOND CONTRACTOR SRL să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
 4. în cazul plăților online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de LibraPay, www.librapay.ro.

În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane:

 • SC DIAMOND CONTRACTOR SRL și LibraPay garantează securitatea sistemelor informatice.
 • Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele SC DIAMOND CONTRACTOR SRL sau pe serverele LibraPay.
 • În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastră, sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul dumneavoastră a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea dumneavoastră în acest sistem - introducerea unui cod/parola secretă știută numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.diapro.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.diapro.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.diapro.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

Informațiile de orice natură furnizate de către Consumator Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Consumatorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de către Consumator cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Mesajele de pe site-ul www.diapro.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de SC DIAMOND CONTRACTOR SRL. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor. Datele clienților nu pot fi folosite, și nici furnizate altor părți.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.diapro.ro. SC DIAMOND CONTRACTOR SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a SC DIAMOND CONTRACTOR SRL, Consumatorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre etc.

9. ACCESUL LA SITE

SC DIAMOND CONTRACTOR SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SC DIAMOND CONTRACTOR SRL fără acordul scris prealabil al acesteia.

10. FACTURARE - PLĂȚI

Prețurile afișate pe site includ TVA (19%).

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Factura și certificatele de garanție (acolo unde este cazul) se vor trimite Cumpărătorului împreună cu produsele comandate.

Dacă plata se face online, cu cardul de credit/debit este necesar să completați un formular cu datele despre acesta. Dacă tranzacția prin card a fost reușită, următorul ecran vă oferă informațiile relevante pentru comandă.

Pe site-ul www.diapro.ro se acceptă următoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

11. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

a. Livrare

Vânzătorul se obliga să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

b. Transport - Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.

În cazul produselor returnate ca urmare a anulării de către Cumpărător a comenzii, costul de transport este suportat de către Cumpărător.

12. GARANȚII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.diapro.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul produselor vândute și livrate de pe site-ul www.diapro.ro, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către SC DIAMOND CONTRACTOR SRL. În cazul în care se constată că reparația produsului nu este caz de garanție, costurile de transport vor fi suportate integral de către Cumpărător.

În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalata în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa [email protected]. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

În cazul produselor resigilate, certificatul de garanție este emis de către SC DIAMOND CONTRACTOR SRL, iar garanția nu acoperă aceeași perioadă ca la un produs nou, sigilat.

Perioada de garanție este specificată pentru fiecare produs resigilat în parte.

Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui produs resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate.

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată Cumpărătorului la momentul livrării acestora în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

14. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majoră sau caz fortuit.

Părțile acceptă că erorile tehnice ce pot apărea datorită procesării automate a datelor din site reprezintă caz fortuit.

15. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

16. PREVEDERI DIVERSE

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte.

Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract.